jump to navigation

Har Google nok energi? november 29, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

«Alle» søker opp informasjon ved hjelp av Google. Google mener at de bedriver såkalt miljøvennlig databehandling. Men er det sånn at 2 søk etter informasjon på Google avgir like mye C02 som å koke opp vann til en hel kanne te? I en artikkel i The Sunday times, hevdes det at dette er tilfellet. Der står det blant annet også:

«…Though Google says it is in the forefront of green computing, its search engine generates high levels of CO2 because of the way it operates. When you type in a Google search for, say, “energy saving tips”, your request doesn’t go to just one server. It goes to several competing against each other…»

Og her i en artikkel fra The Guardian, er det fokusert på at brukerne benytter gjør mer og mer kraftkrevende ting på nettet, laster musikk og bilder, spiller online spill osv.

«…We need more data centres, we need more servers. Each server burns more watts than the previous generation and each watt costs more,» he said. «If you compound all of these trends, you have the perfect storm…»

Det ligger vel i korta at Google vil måtte utvikle mer ressursgjerrige systemer, slik at det vil lønne seg i det lange løp. Google kan selvfølgelig ikke ha «nedetid». I følge Network world er  Google’s forbruk av elektrisitet hvert år mer enn hva 2/3 av alle verdens land bruker.  Det er snakk om 15 milliarder kWh!


Zero 2010 november 24, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Zero-konferansen 2010 har foregått et par dager i Oslo med mange profilerte foredragsholdere, blant andre rockemusiker og miljøaktivist Bob GeldofRajendra Pauchairi (IPCC) og vår egen statsminister Jens Stoltenberg. Les hele programmet på disse sidene. Zero10 er i hovedsak en konferanse for næringslivet og for «makteliten». Men nettopp disse folka er selvfølgelig sentrale når det skal satses på grønn teknologi og når det gjelder å oppfylle nye krav til miljøvennlige produksjonsmetoder.

Rask som vinden...

Klimaarbeidet fikk et alvorlig skudd for baugen i og med at man ikke fikk til en forpliktende klimaavtale på klimatoppmøtet i København 2009, – se Bellonas sider om dette. Zero-konferansen fokuserer nå på at alle land likevel og hver for seg, må  gjøre en god innsats for å begrense C02-utslipp og videre global oppvarming. Det handler altså om å begynne med «seg selv» uavhengig av hvilke internasjonale avtaler som gjelder.

I går var det for eksempel  et foredrag om Biogass: «Fra møkk til energi». Og senere kunne man gå på et foredrag hvor det ble snakket om hvilken bil man helst skal kjøpe:

«…ZERO mener det ikke er bilen som er hovedproblemet for klimaet, men det fossile drivstoffet. Biler kan gå på fornybar vindkraft. Trenger du et lynkurs i de forskjellige klimavennlige drivstoffene og hva slags biler som kan fylle slike drivstoff, så vil du finne denne bolken nyttig….»

Så det så…

Delfiner er også hvaler…. november 22, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

En av de tre delfinene som spilte "Flipper" i TV-serien.

Det finnes en mengde organisasjoner og lovverk som regulerer internasjonal fiske og fangst av hval. Se for eksempel denne lista fra Regjeringen.no. I en spesielle særstilling står hval, som det i så mange år er bedrevet så overdreven fangst av, at flere arter er nær ved å bli utryddet. Les litt om dette hos Greenpeace. Det er The international Whaling Commission (IWC) som forsøker å avhjelpe en videre rovfangst på de forskjellige hvalartene. Men som Greenpeace skriver, er både Norge og Japan nasjoner som ikke respekterer de internasjonale avtalene fulgt ut. Hval er interessante på flere måter for oss mennesker, i tillegg til at noen arter spises, er det også flere arter som tas i fangenskap fordi de kan lære forskjellige triks og opptre for oss mennesker i forskjellige såkalte «Sea worlds«. Delfiner er i en særstilling, – de er små, – de er svært intelligente, og de er «søte». Folk elsker å se på disse dyrene. Handelen med delfiner er big business, og spesielt er et lite sted i Japan er blitt herostratisk berømt for sin måte både å fange og å drepe delfiner på. Stedet hvor dette foregår, er Taji. Den Oscarbelønte dokumentarfilmen «The Cove«, (2009)  av regissør Louie Psihoyos, gjorde IWC  og resten av verden oppmerksom på de bestialske metodene som benyttes på delfinjakt  i Taji. Ric O’Barry er en av aktørene i The Cove. Han var den første professjonelle delfintrener, og trente opp delfinene som i sin tid ble benyttet i TV-serien Flipper. Ut i fra sin erfaring, er han helt sikker på at delfiner i fangenskap lider.

Ny bok: Klimaparadokset november 18, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
1 comment so far

I boka Klimaparadokset (2010), av forfatteren Kjetil Bragli Alstadheim, følger vi statsminister Jens Stoltenberg rundt omkring i verden:

«…For å få vite hva som er Jens Stoltenbergs svar på vår tids største utfordring, følger boken ham inn på bakrommet under de internasjonale klimaforhandlingene, langs stier i den meksikanske jungelen – og hjem til utsatte løfter om rensing av gasskraft og beskyldninger om at han er en klimapolitisk bremsekloss…»

Hvorfor bruker man begrepet «Klimaparadoks»? Les forklaringen hos E24.

Hvis jeg var Jens… november 15, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Det er litt interessant å se at Jens Stoltenberg ble intervjuet av Dagbladet 19/10-10,  om hva han ville gjort dersom han var Frederic Hauge (sitat fra A-tekst):

«…-Jeg ville startet med å si at vi ikke burde overoppfylle Kyoto-avtalen med ti prosent, men med 20 prosent. Da hadde vi tatt fem Mongstad til i året gjennom sikre klimakutt. Jeg hadde sagt at vi burde ikke ha som mål å bli karbonnøytrale i 2030, men være karbonnegative, altså at Norge burde bidra til større utslippskutt enn våre totale utslipp…»

Som svar til denne artikkelen, repliserer Frederic Hauge på Bellonnas egne nettsider med artikkelen «Hvis jeg var Jens«:

«… Hvis jeg var Jens, ville jeg ha satset på å gjøre Norge karbonnegativt gjennom egne utslippskutt. Jens må innse at han i tillegg til å la forurenser betale, må lovregulere utslipp og bidra med virkemidler som fremmer ny klimateknologi. Han burde se på støtte til fornybar energi som en investering, ikke en utgift…»

For øvrig sier Hauge OM Jens:

«…Jeg har særdeles liten respekt for hvordan Stoltenberg opptrer som en «petroliker» som er mest opptatt av eksport av norsk olje og gass…»

Og hva ville DU gjort, dersom DU var Jens?

Rødlista arter 2010 november 11, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Lundefugl ved Runde (wikimedia commons)

9. november  2010 ble den oppdaterte rødlista, dvs lista over de mest utrydningstruede artene i Norge, lagt ut. Den forrige lista kom i 2006. Se tidligere artikkel om dette her. Så hva har endra seg på disse 4 årene? Ikke helt overraskende er det kommet til flere arter på rødlista, – totalt er det nå 4.599 arter nevnt mot 800 færre i 2006. I 2006 var 21 % av artene regnet som truet, i 2010 har dette økt til 21,8 %. En grunn til at det er en så stor økning, er «heldigvis» også hvilke oppdagelser forskerne har gjort på de forskjellige artene i de siste årene. Enkelte arter var altså utrydningstruet i 2006 uten å ha blitt registrert. Sjøfuglene våre er nevnt som de som nå virkelig «sliter». Blant disse kan nevnes: Lomvi, Krykkje, Polarlomvi, Teist og Lunde. Dessuten har Alke, Fiskemåke og Havhest havnet på rødlista for første gang.

Les mer hos Sunnmørsposten. Og fra Artsdatabanken kan du laste ned Norsk rødliste for 2010.

%d bloggere like this: