jump to navigation

«Menneskekraft» – transport oktober 24, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
1 comment so far

Er miljøvennlig transport mulig? Dette er spørsmålet professor Erling Holden og medforfatterne Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz stiller i boka: Transport og miljø (2009). Forfatterne hevder at: Miljøvennlig persontransport er mulig hvis vi kan gi gode svar på tre spørsmål:

  • Hvilke løsninger finnes?
  • Hvilke virkemidler rår vi over?
  • Hvem skal ta det første steget?

Menneskekraft – en god transportidé:

Ved vår aller mest lavenergimetode for transport/bevegelse, forbruker vi bare vår egen «menneskekraft» (human power).  Denne menneskekraften bruker vi når vi for eksempel sykler. Det nye nå er at noen forskere mener at denne vår menneskelige energi kan tas mer i bruk. Et slikt framtidig energikonsept er for eksempel det spektakulære treningssenteret: «Human Powered Workout Gym Concept«:

Arkitekt Mitchell Joachim og den personlig treneren, Douglas Joachim, fikk ideen som kan forandre synet vårt på hva et treningssenter er: Når folk trener forsvinner all den energien som blir produsert. For at all denne kinetiske energien i stedet skal kunne kanaliseres til noe meningsfult;  hva med et treningssenter som flyter langs elvebredden – en slags flytende mikro-øy? Den elektriske energien fra de som trener vil bli lagret i batterier ombord. Treningssenteret vil ikke bare være stimulerende å se på, men vil også sørge for forurensningsfri transport.

Det er litt interessant at vi i et par hundre år har skapt maskiner som benytter annen kraft enn menneskets, et godt gammelt eksempel på dette er «Spinning Jenny«. Det har vært et mål å la maskinene ta over for «menneskekraften». Kanskje det igjen blir moderne at vi mennesker beveger oss selv og utnytter vår egen kraft og styrke til flere av oppgavene maskinene gjør for oss nå?

Her er et ypperlig eksempel på menneskekraft: Komikeren Lucille Ball tråkker druer (youtube):

Reklamer

Langreiste bøker juli 7, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

aslakboltBøker som gjenbrukes på bibliotek er en miljømessig fordel. Men før bøkene havner på biblioteket, kan de allerede ha reist ganske langt. Dette skjer fordi en mengde norske bøker nå trykkes i utlandet. Ifølge en artikkel i Aftenposten den 14. april 2009, velger nå de største norske forlagene å trykke opp bøkene i utlandet av lønnsomhetsårsaker. Unntaket er Universitetsforlaget, som mener det er miljømessig betenkelig å transportere bøker halve jorda rundt:

«…Det er mindre forurensende å frakte bøker fra AITTrykk på Otta enn fra Slovakia og Kina, sier forlagssjef Svein Skarheim i Universitetsforlaget…»

Men Universitetsforlaget utelukker ikke at også de vil bli nødt til å trykke bøkene i utlandet dersom produksjonskostnadene blir for høye. Det er 15-20 % lavere kostnader ved å trykke bøker utenfor Norge. Men dette er kanskje en kortsiktig gevinst? Forlaget Gyldendal hevder til sitt forsvar at samarbeidsbedriftene i utlandet er sertifisert av en internasjonalt anerkjent organisasjon for å være miljøbevisste i sitt valg av tre…

En bok om Norsk trykkerihistorie: «Norske boktrykkere og trykkerier gjennom fire århunderer, 1640-1940″ (1983), av Gunnar Jacobsen. Den kan du låne på Deichmanske bibliotek.

Illustrasjonen over er fra Aslak Bolts bibel, en middelalderhåndskrift, fra ca 1250 som i dag er i Deichmanske biblioteks eie. Dette var grafisk kunst lenge før boktrykkerkunsten ble oppfunnet.

Første lyntog-trasé i 2014? februar 11, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

I følge «Nasjonal transportplan for 2010-1019«, skal det nå utredes muligheten for høyhastighetstog i Norge. Det er planlagt en stortingsmelding om dette i løpet av 2009. Ifølge en artikkel i Teknisk ukeblad hevdes det at høyhastighetstog til og med kan bli lønnsomt.

Høyhastighetstog er ment å erstatte deler av en svært forurensende transportsektor i Norge:

«…Transportsektoren står i dag for 29 prosent av norske klimautslipp. I Klimameldingen heter det at utslippene må reduseres med 2,5 til 4 tonn i forhold til prognosene. Transportetatene foreslår følgende klimatiltak: Overføre mer transport fra vei til sjø og bane, køprising, utbygging av gang-og sykkelveier, høyhastighetstog, og miljøvennlige biler…»

Den første togstrekningen i Norge gikk fra Kristiania til Eidsvoll (68km) og ble åpnet i 1854. Les mer om jernbanens historie i Norge på Jernbaneverkets nettsider eller lån bøkene (B1 og B2): Jernbanen i Norge 1854-2004 på Deichmanske bibliotek. Lyntog/høyhastighetstog vil eventuelt innlede et nytt kapittel i norsk jernbanehistorie.

Men noen mener at teknologien for høyhastighetstog (HHS) allerede er gammeldags og foreslår ny teknologi, et såkalt Generelt Transportsystem (GTS). GTS er tenkt som en ny transportstandard i og mellom byer, for både gods- og persontransport. Det er en videreutvikling av monorail: Individuell og automatisert transport, opphøyd på bjelker og med stasjoner på sidespor. Les litt mer om dette i tidsskriftet Samferdsel.

gts

Illustrasjonen viser et eksempel på en GTS-trasé

%d bloggere like this: