jump to navigation

Klima=Helse februar 7, 2011

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Det er et faktum at når vi forurenser jorda og miljøet rundt oss, så forurenser vi også oss selv. Og i verste fall kan denne forurensningen gjøre at vi blir alvorlig syke. For eksempel kan luftforurensning føre til at folk får alvorlige luftveisinfeksjoner.

Jeg har fått et hyggelig brev fra Norsk Medisinstudentforening: De driver en kampanje  som de kaller Klima=Helse. Medisinstudentene er opptatt av å vekke folks engasjement rundt de globale klimaendringene og konsekvensene disse har for ulike sider ved samfunnslivet.

John Lennon tar pulsen på jorda...

I Klima=Helse-kampanjen har de et spesielt fokus på hvilken effekt klimaendringene har på den globale helsen. Kampanjen skal foregå fram til april 2011. Norsk medisinstudentforening skal i tillegg til å gjennomføre aksjoner og seminarer i de norske studentbyene, avholde en konkurranse.

Konkurransen består i:

  • Å skrive et godt forslag om tiltak som kan redusere utslippene av Co2
  • Å poste dette forslaget som et blogginnlegg innen 31. marsklimahelse-konkurransesidene

Medisinstudentene foreslår at innlegget for eksempel kan dreie seg om:

  • Lure teknologiske løsninger som begrenser Co2-utslippene
  • Forslag til å organisere deler/hele samfunnet på en mer klimavennlig måte

…men her er det bare fantasien som behøver å sette begrensninger for Co2-kutt- innleggene!

Og jeg håper mange forsøker å tenke seg fram til gode og kreative løsninger. Det handler om å få til samfunnsgagnlige endringer. Kanskje kan nettopp ditt forslag la seg gjennomføre?

Og her ser du filmsnutten: Klima=Helse (youtube)

Reklamer

Å kjøre bil – en menneskerett? januar 3, 2011

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Vi oppfører oss som om det å kjøre bil er en menneskerett. Uansett hvor dårlig luftkvaliteten blir, kjemper vi om vår rett til å fortsette å kjøre personbil.

I et intervju i regi av NRK med bilister i Bergen, ble de konfrontert med den dårlige luftkvaliteten og med fylkesmann Lars Sponheims krav om høyere bompengeavgift som et middel for å få folk til å la bilen stå og å kjøre mer kollektivt. Bilførerne som ble intervjuet viste både sinne og aggresjon da de hørte om dette forslaget. Les også dette svaret til Sponheim fra høyre-byrådsleder Monica Mæland. Bergen lanserer i stedet en kamp mot vedfyring.

I flere av våre byer er luftkvaliteten så dårlig at astmatikere og andre med kroniske luftveisproblemer blir oppfordret til å flytte ut av bykjernene. Les om dette i forhold til Oslo i denne artikkelen.

Vil du selv se om det er overskridelser av grenseverdiene i Oslo? – Se her hos luftkvalitet.info. Der ser du de harde fakta. Klarer du å la bilen stå?

Hårfarge-allergi desember 7, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment
Hårpryd

Naturlig hårpryd

Stadig flere mennesker reagerer allergisk på hårfarge. Det er stoffet: Para-phenylenediamine (PPD), som er årsaken, og dette stoffet finnes også i andre produkter, som tekstilfarge og kosmetikk. En vanlig allergisk reaksjon på hårfarge er eksem i ansiktet og rundt hårfestet (rødhet, små blemmer og blærer i hårkanten). Det forekommer også alvorlige allergiske reaksjoner, der enkelte får så kraftige hevelser i ansiktet at de må legges inn på sykehus. Les mer om dette for eksempel her hos DermNet NZ. Para-phenylenediamine finnes i minst 2/3 av hårfargingsmidlene på markedet. Selv produkter som markedsfører seg som økologiske, kan inneholde PPD, se denne artikkelen fra Miljøjournalen. Dersom man vil bruke et hårfargeprodukt som er fritt for tilsetningsstoffer, er ren henna, altså henna uten tilsetningsstoffer, et alternativ. Se også denne informasjonssiden: «Henna for hair«. Ellers finnes det frisørsalonger som hevder at de ikke har helseskadelige stoffer i sine hårfarger, og et eksempel på en slik frisørsalong i Oslo, er: Lime organics. Og dersom du vil vite litt mer om «hårutviklingen» i Norge, hva med boka: «En levende historie : Norges frisørmesterforbund 100 år : 1907-2007» (2007).

EMF-konferansen 17. november november 17, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment
mobilmast

Mobilmast

I dag tirsdag 17. november er det EMF-konferanse i Stavanger. På konferansen skal man diskutere Elektromagnetiske felt (EMF) og hvilken påvirkning disse eventuelt har på menneskers helse:

«…Norge har i dag ingen forskningsaktivitet knyttet til biologiske effekter av elektromagnetisk stråling. Vi har heller ingen forskere som har markert seg internasjonalt i arbeidet for å fremskaffe økt kunnskap om elektromagnetiske felt og helse. Norske myndigheter og den norske befolkningen er søkende. Stadig flere mener at mikrobølgestråling fra mobiltelefoner og trådløse datanett representerer en reell helserisiko…»

I en artikkel 6. november (NTB) skal man, i en undersøkelse foretatt av Norges miljøvernforbund, ha funnet ut at et flertall av Norges befolkning frykter mobilmaster; og at 24 prosent i stor grad er bekymret for de helsemessige konsekvensene av strålingen. Det er stor uenighet om hvilke grenseverdier som kan ansees som trygge, og Norge godtar høyere grenseverdier enn flere andre land. Les gjerne også artikkelen: «Stråletabbe i Trondheim«(Puls, NRK) hvor det viste seg at strålingen i byen var 40 ganger høyrere enn Statens strålevern antok. Spørsmålet er om den samlede mengden stråling vi i det moderne samfunnet utsettes for, kan gi alvorlig sykdom på sikt.

Miljøgifter – Grenland november 2, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment
Giftig?

Giftig?

Den stortstilte industrivirksomheten i Grenlandsdistriktet i Telemark, har i årevis ført til at fisk og skalldyr inneholder skadelige kjemikalier. Disse miljøgiftene etter tidligere industriell virksomhet befinner seg i bunnsegmentene og er aldri blitt forsøkt ryddet opp i. I avisa Varden den 5. oktober avsløres det at krabber som er fisket i fjorden nå inneholder så høye verdier av PCB og dioksiner at de er helt uegnet som menneskemat. Mattilsynet har gått ut å advart mot de giftige Grenlandskrabbene. Naturvernforbundet advarte Mattilsynet i fjor, da de tok bort det geografiske omsetningsforbudet i fjorden til fordel for en EU-grense for lovlig giftinnhold i sjømaten. Naturvernvernbundet hevder at det er urealistisk å forvente at fiskerne skal kunne kontrollere dioksininnholdet i fangsten selv.

Sminke juni 25, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Det finnes miljøfarlig sminke på markedet; og dette betyr at det finnes både direkte helseskadelig sminke, men også sminke med avfallstoffer som i tillegg til at den ikke er så bra for deg, også kan skade naturen ellers. Dersom du lurer på om noe av innholdet i sminken din ikke er miljøvennlig nok eller/og er helseskadelig, kan du for eksempel sjekke både firmaet, ingrediensene og selve sminkenavnet fra denne søkesiden: Skin Deep.

Selv om sminken er godkjent og ikke skal være helseskadelig, kan det likevel hende at du kan få en allergisk reaksjon på stoffer som er i produktet. Les litt om dette på NRK-sine sider. Mennesker kan bli plaget av allergiske reaksjoner mot sminke tilsvarende som ved andre stoffer og produkter i miljøet som omgir oss, et godt eksempel på dette er pollenallergi.

Miljømerking på sminke som selges i Norge er enten Svanen eller Blomsten. På disse sidene fra EU; European directory of public access, finner du enda litt mer informasjon om hvilke regler som gjelder for Europa.

Sminkens historie? Forslag til bok: «Pretty» (2007), av Fiorella Valdesolo.

Og her en litt annerledes mascarabruk, se hvordan Bette Davis blir «sminket» her (youtube):

%d bloggere like this: