jump to navigation

22. februar – Verdens vanndag februar 21, 2011

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Verdens vanndag dreier seg om rent drikkevann. Fokuset for denne dagen i 2011 er:

Å rette internasjonal oppmerksomhet mot den økende befolkningsveksten i urbane områder, industrialisering og usikkerhet som en følge av klimaendringer og  konflikter og naturkatastrofer som ødelegger drikkevannforsyninger i urbane områder.

Og på bildet her ser dere en drikkende tiger (wikimedia commons). Den holder til i Praha Zoo og lever derfor i et såkalt urbant strøk. Som alle andre dyr,  trenger også denne flotte tigeren til rent drikkevann.

Ny bok om vannressurser juni 15, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

I boka «Water : the epic struggle for wealth, power and civilization» (2010) rekonstruerer forfatteren, Steven Solomon, vår sivilisasjons historie for å belyse hvilken overordentlig viktig rolle vannressursene har hatt. Han tar for seg de tidligste sivilisasjonene langs den fruktbare Indus-dalen og følger historien helt fram til vår tid. Solomon fremmer et overbevisende argument: Økonomisk framgang og oppblomstring  for land og nasjoner har vært fullstendig avhengig av deres tilgang til vann og til evnen til å kontrollere og distribuere disse vannressursene. Og et par av eksemplene han viser til er: Nilens politiske betydning for Egypt, og Hoover-dammen og Panamakanalens betydning for USAs utvikling som supermakt. Solomon tar også for seg de forskjellige regioners nåværende status når det gjelder vannressuser, og påpeker at det for alle verdens land blir viktigere og viktigere å mestre disse utfordringene siden vanntilgangen minker som følge av global oppvarming og en eksplosiv befolkningsøkning.


22. mars – den internasjonale vanndagen mars 21, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

FN har bestemt at Verdens vanndag i 2010 skal ha temaet vannkvalitet, dette er vel så viktig som mengden av drikkevannsressurser tilgjengelig. Organisasjonen Norsk vann, skriver dette på sine hjemmesider:

«Rent vann for en frisk verden» er årets slagord knyttet til Verdens vanndag 22. mars, hvor det settes søkelys på vannkvalitet. I Norge kan det være lett å tenke at vannkvalitet ikke angår oss, som har så mye og godt vann. Men også vi har våre utfordringer. Norsk Vann oppfordrer medlemmene til å markere dagen på sitt vis.

På sidene sine kommer også Norsk vann med eksempler på hvilke aktiviteter kommuner og VA-selskaper kan gjøre i forbindelse med vanndagen. Et av forslagene er å dele ut en vannpris (skoleklasse eller enkeltperson som har gjort noe bra for vann). Det arrangeres også et vannseminar den 22. mars.


Veisalting februar 1, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Veisalt om vinteren er svært omdiskutert. Bilene ruster, og miljøkonsekvensene er heller ikke bra. Drikkevann blir for eksempel infisert: Les om det ødelagte drikkevannet i brønnen i Hjartdal i Aftenposten-artikkel fra 23. januar. En aksjonsgruppe som kaller seg «Stopp veisaltingen» gir deg all informasjon du trenger om hvilke sammensetninger som benyttes ved veisalting. Her gis det også mye annen slags informasjon; hva skjer for eksempel når saltvann fryser til is? Man har vært klar over miljøproblemene i lang tid, les mer også om dette.

Bilen er blitt så viktig for mange mennesker at de ikke kan tenke seg å leve uten. Og for noen er den så mye «en del av familien» – at den nesten er blitt et levende vesen (!) Er det sånn at mennesker blir mer og mer avhengig av, og har et nærmere forhold til maskiner enn til naturen?

I denne boka: «Bilen : en kjærlighetshistorie» (2006), tar idéhistorikeren Finn Jor for seg hvilken status bilen har og har hatt i verden; fra omtalen:

«…Denne gjennomillustrerte boken forteller om hvordan bilen har vært med på å forme vår tanker, våre idealer, våre moter, ja, hele vårt samfunn…»

Blå oktober oktober 7, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

I dag 7. oktober, starter Blå oktober sitt årlige arrangement med et variert program. Det avsluttes 10. oktober.

«…Blå oktober er en internasjonal kampanje for retten til vann. Vi er en uavhengig kampanje som gjennomføres hver oktober. Retten til vann betyr noe helt annet i de fleste andre deler av verden enn i Norge…»

Blant arrangementene kan for eksempel nevnes et foredrag den 8. oktober på Teknisk museum;  Silje Hernes forteller fra en reise på motorsykkel rundt i India hvor hun informerte om vann og vannproblematikk. Det er omvisning i etterkant på utstillingen «KlimaX«

Et forslag til bok (casestudie): «Sharing water: problems, conflicts and possible solution: the case of Kampala» (2009).

Her kan du se traileren til den prisbelønte filmen «Flow» (2008), av Irena Salina (youtube); Who owns the water supply?


Udrikkelig dispenser-vann? oktober 5, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
2 comments
Bisphenol-A i tåteflasker?

Bisphenol-A i tåteflasker?

I følge en artikkel i Dagsavisen papirutgaven torsdag 3. september 09, forbyr København kildevann fra dunker av frykt for et hormonforstyrrende stoff:

«… Samtlige partier i Københavns Borgerrepræsentation stemte tirsdag kveld for et forbud mot plastkanner på alle kommunens arbeidsplasser. Bakgrunnen er at dunker laget av plastmaterialet polykarbonat avgir det hormonforstyrrende stoffet Bisfenol-A (BPA) i vannet…»

Og i denne Artikkelen hos Dagbladet kan du lese mer om antatte helserisikoer ved dette stoffet. Dersom man skal unngå å få i seg BPA, anbefales det å drikke kranvann og å oppbevare mat i glass i stedet for i plast. Og inntil Oslo kommune følger Købehavns linje og vedtar et totalforbud mot vann-dispensere i plast, kan man jo velge dette bort. Vi har heldigvis et godt alternativ i det vanlige kranvannet. Grønn hverdag ønsker et forbud mot BPA i produkter til barn under 3 år, men vil ikke gå så langt som å forby vanndispensere. Hos Miljøstatus Norge finner du enda mer fakta om bruk og utbredelse av Bisfenol-A.

En anbefalt bok om miljøvennlig spedbarnsstell til slutt:  Grønn babyguide (2009), av Susannah Marriott.

%d bloggere like this: