jump to navigation

Klimavennlig arbeidsplass januar 28, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Vi har fått inn en ny og viktig bok: «Klimavennlige handlinger på arbeidsplassen«. Boka er gitt ut av Unio og LO med Jon Bjartnes som medarbeider (2009).

«…Denne boka gir eksempler på hvordan ansatte og tillitsvalgte, bl.a. gjennom sine respektive organer, kan arbeide for å påvirke klimavennlige handlinger på arbeidsplassen. I tillegg gir den mange råd og eksempler på klimavennlige handlinger både privat og på arbeidsplassen…»

Og her er et par nettsider som også lister opp en del grønne arbeidsplass-råd: The Green life: 10 ways to go green at work eller How to go green: At work, fra Planet Green.

Klimagate og fakta januar 25, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Husker dere Klimagate ifjor? Det var da hackere stjal hundrevis av eposter fra britiske klimaforskere, og gjennom epostene fant bevis for at det var skjedd en bevisst manipulasjon med data for å styrke tesen om den menneskeskapte globale oppvarmingen. Les mer om dette her i Aftenposten.

I et brev til Mlive.com den 4. januar skriver flere amerikanske forskere under på at: «Stolen e-mail controversy doesn’t change the facts on global warming«. De skriver også at 2009 var det femte varmeste året noensinne.

I Australia slås det fast at det siste tiåret har vært det varmeste noen gang registrert i landets historie, og at 2009 har vært det nest varmeste året. Dette kan leses i en artikkel fra Reuters. Klimaendringene hevdes å være menneskeskapte.

Slik vi ser for oss Australia

«Avatar» – spillefilm med miljøtema januar 22, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

«Avatar» er filmen alle skal se for tida. Ifølge Dagbladet er «filmmagien tilbake», – les hele Dagblad-artikkelen som både har lenker til trailer og bakenforfilmen-materiale. Spillefilmen dreier seg om en framtidig verden der vi mennesker er i stand til å dra til en planet for å få tak i meget verdifulle mineraler. Planeten er et slags Eden: Et harmonisk økosamfunn som risikerer ødeleggelse fra oss, les mer om dette på norsk wikipedia. Og planetens innbyggere er ikke «små grønne menn», de er derimot høyreiste og blå!

Dersom du lurer på hvorfor du kanskje ikke ennå har fått besøk av «de små grønne», de «høyreiste blå»  eller andre slags utenomjordiske vesener, kan du for eksempel lese boka: «Why aren’t they here : the question of life on other worlds«, av Surendra Verma (2007).

Alle forestiller seg vel de utenomjordiske på litt forskjellig måte, og her er en illustrasjon som viser den litt småfarlige og helt klart grønne varianten:

Nye bøker – oljesand januar 19, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Deichmanske bibliotek har fått inn to aktuelle bøker med temaet oljesandutvinning Canada.

Den ene boka er: «Stupid to the last drop : how Alberta is bringing environmental Armageddon to Canada (and doesn’t seem to care)«, av William Marsden (2007).

Den andre er: «Tar sands : dirty oil and the future of a continent«, av Andrew Nikiforuk (2009).

En organisasjon som kaller seg «Oil sands truth«, skriver på sine nettsider:

«…The tar sands are already slated to be the cause of up to the second fastest rate of deforestation on the planet behind the Amazon Rainforest Basin. Currently approved projects will see 3 million barrels of tar sands mock crude produced daily by 2018; for each barrel of oil up to as high as five barrels of water are used…»

Se også intern artikkel Oljesand – tjæresand

Luftkvalitet i Oslo nå januar 15, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Aftenposten melder i en artikkel 12. januar at luftkvaliteten i Oslo er svært dårlig flere steder. På enkelte steder utgjør luftkvaliteten en så stor helserisiko at allergikere og personer med alvolige hjerte- og luftveislidelser anbefales å holde seg unna. De områdene som nevnes som spesielt dårlige, er langs Ring 3, E18 og E6. Ingen som har slike kroniske sykdommer bør være i disse områdene for lenge. Heldigvis er dette områder som er mindre brukt av gående og syklister. Vil du vite mer om Oslolufta? Undersøk de områdene du ferdes i hos Luftkvalitet.info

Og noen har det verre: I Bergen er luftkvaliteten dårligere enn noensinne, – det er her satt inn gratisbusser for å få folk vekk fra privatbilene. Det vurderes også fortløpende om sentrumskoler må stenges. Se også dataene for Bergen hos Luftkvalitet.info Det er temmelig lite ærefullt å bli kåret til Europas mest luftforurensede by, – en tittel som Bergen innehar for tida.

Og – ikke så overraskende kanskje: Luftforurensningsproblemene i Oslo (og Bergen) skyldes hovedsakelig utslipp av nitrogendioksid (NO2) fra biltrafikken.

Kulda er med på å gjøre luftforurensningen verre, se hvordan dette forklares med begrepet temperaturinversjon i denne artikkelen av 13. januar hos forskning.no, som viser videre til NILUs målinger i Oslo.

Litt harde fakta om klima og luftforurensning finner du også her hos Statistisk sentralbyrå.

Kanskje og greit å minne om min nyttårsønske-artikkel om et bilfritt Oslo sentrum?

Heitkøtters naturvernpris januar 13, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

I 2009 ble det opprettet en ny naturvernpris; «Heitkøtters naturvernpris«, og det er stiftelsen Heitkøtters minnefond som skal dele ut prisen hvert år. Den første prisvinneren i 2009 ble styreleder i FRIFO Øystein Dahle. Han får prisen for sin innsats for naturvernets sak gjennom et langt liv. I statuttene står det at prisen består av en «håndfast ting» og: Ei helgevandring i Heitkøtters fotefar med ein (eller fleire) av Heitkøtters etterkomarar som ledsager. I skrivende stund vet jeg ikke hvilken håndfast ting Øystein Dahle fikk fra minnefondet!

Og hvem er/var egentlig brødrene Norman, Olaf og Fredrik Heikøtter som arbeidet utrettelig hele sitt liv for å ta vare på norsk natur og det biologiske mangfoldet? Svaret finner du langt på vei i boka: «Dei gav oss ein arv : historia om Heikøtter-brørne» (2009), av Terje Kleven.

Alle som vil kan foreslå kandidater til Heitkøtters naturvernpris, – fristen for dette vil hvert år bli annonsert i en riksdekkende avis. Husk bare i den forbindelse på at:

«Heitkøtters Naturvernpris har som formål å stimulere arbeidet med å ta vare på norsk natur og eigenart med tanke på ei framtidsretta og livskraftig utvikling – i tråd med Heitkøtterbrørne si ånd og gjerning».

%d bloggere like this: