jump to navigation

Miljøutstilling på Deichmanske bibliotek november 28, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Grønn hverdag har i disse dager plassert en «Forbruk- og avfallsutstilling» i Deichmanske bibliotek sine lokaler på Arne Garborgs plass i Oslo. Utstillingen består av 6 store kasser i returkartongmateriale. Eskene er detaljrikt dekorert med alle slags miljøtips til folk flest. Den ene kassen har en åpning hvor vi oppfordres til å legge våre egne miljøforbedrende forslag/tips nedi. Miljøutstillingen skal ble stående til midten av desember, – deretter skal den på vandring litt rundt omkring i landet.

"Palle" lurer på hva han skal gjøre...

Her er Grønn hverdags egne tanker rundt utstillingen:

«… Konseptet fokuserer på temaet FORBRUK OG AVFALL, og det skal informere, vekke nysgjerrighet og interesse. Ved bruk av miljøvennlig materiale og illustrasjoner, blir det en utstilling som lett kan monteres, demonteres og fraktes til nye steder. Utstillingen skal også være fleksibel i forhold til plass, og blir derfor laget i flere forskjellige moduler. Målgruppen for utstilingen er ungdom og oppover, folk som trenger og ønsker litt mer kunnskap om problemet med overforbruk og økende avfallsmengder…»

Illustrasjonsbildet her viser litt av utstillingen på biblioteket.


Reklamer

Kjøpefri dag 28. november november 26, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

I forbindelse med kjøpefri/handlefri dag lørdag 28. november, kan det også være verdt å merke seg hvilke produkter man  skal være forsiktig med å kjøpe på grunn av forskjellig slags «grums». Portalen «Foreign policy«, nevner følgende versting-ting:

gullGULL: Miljøskadelig. Sprayes ofte med cyanid for å separere det fra andre mineraler. 20 tonn cyanidblandet avfall er i bruk for å produsere en eneste gullring. Dette miljø- og helseskadelige avfallet dumpes ofte i nærliggende vann. For å opptre miljøvennlig, er det derfor best å handle resirkulert gull.

SJOKOLADE: Barnearbeid. 70 % av verdens kakaopulver kommer fra Vest-Afrika, hvor bortimot 300.000 barn under 14 år sliter under farlige forhold på kakaoplantasjer. Alternativet er å kjøpe Fairtrade-sjokolade fordi den er produsert ved hjelp av voksen arbeidskraft.

TEAK-MØBLER: Burmesisk teak. På grunn av den burmesiske befolkningens frihet og miljø. Teak blir hovedsakelig brukt til utendørs-møbler, og den burmesiske teaken er regnet å være den sterkeste og den vakreste i verden. Salget av denne tresorten har også hjulpet det brutale regimet økonomisk i neste 30 år. Man bør handle møbler i mer vanlige tresorter eller forsøke plantasje-teak, som selv om det ikke er så sterkt som den sentvoksende burmesiske teaken, ikke bidrar til avskoging.

DUSJFORHENG: Polyvinyl chloride (PVC), også kjent som vinyl. Både helsa di og miljøet påvirkes. PVC er i alle slags produkter. Lukten av ny bil? Det er PVC. Lukten er egentlig PVC gifter, karcinogener som slippes ut i lufta. Produksjon og avfallet til PVC frigjør kvikksølv og dioksin til miljøet. Velg PVC-fritt plastleketøy og dusjforheng som er laget av Peva, som er en mindre skadelig plasttype.

MOBILTELEFONER:  Inneholder Coltan. 80 % av all coltan utvinnes i den krigsherjede republikken Kongo. Australia utvinner også Coltan, men dette er umulig å spore i mobiltelefonene. Man unngår dette ved å kjøpe telefoner i resirkulert materiale.

Stedsutvikling.no november 23, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Miljøverndepartementet og kommunaldepartementet har i samarbeid med flere kommunale og statlige aktører utviklet Stedsutvikling.no:

«…Stedsutvikling er en viktig strategi for å øke folks trivsel og trygghet i hverdagen, og for å stimulere til økt tilflytting og næringsetableringer. Folk ønsker å bo på attraktive steder med et godt sosialt miljø, et godt boligtilbud, en levende handel, et mangfoldig kultur- og fritidstilbud og gode kommunale velferdstjenester…»

Les gjerne mer om betydningen og nødvendigheten av Grønnstruktur og vegetasjon for å oppnå trivsel i bomiljøer –  på de samme nettsidene. I Oslo finnes det en gruppering som kaller seg «Nettverk for vern av grønne lunger«. Det er et partipolitisk uavhengig nettverk av aksjonsgrupper og organisasjoner  som samarbeider for å verne og utvikle Oslos  grøntstruktur. Og her til slutt et vellykket grønt eksempel fra Oslo, nemlig  Dufthagen i Botanisk hage på Tøyen:Dystopisk bok: «The year of the flood» november 19, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

the-year-of-the-floodSetningen ovenfor er tittelen på Margaret Atwoods nye skjønnlitterære bok. I science fiction-boka «The year of the flood«(2009), tar hun for seg en framtidig økologisk katastrofepreget verden. Floden som det referes til i tittelen, er en  «knusktørr» sykdomsepidemi som har tatt livet av de fleste menneskene. Margaret Atwood velger å skrive fram en verden hvor det aller meste har gått galt, – og årsakene til denne økologiske katastrofen er menneskeskapt.  Men så er det et lyspunkt i boka:  «Guds gartnere» – en økoreligiøs sekt som dyrker mat på takene, slik at de kan forsvare avlingen mot kriminelle gjenger som dominerer på gatenivå. Disse gartnerne forsøker altså å føre et harmonisk liv i overensstemmelse med naturen etter at sivilisasjonen har brutt sammen…

Les hele anmeldelsen av denne romanen hos The Guardian.

Margaret Atwood har også et miljøtema i den dystopiske framtidsskildringen «Oryx and Crake«(2003) I den boka utforsket hun en framtidig verden hvor etikk er helt  fraværende, – og teknologi som for så vidt allerede eksisterer i dag, utnyttes i dette samfunnet fullt ut; det gjelder for eksempel genterapi eller pornografisk utnytting av mindreårige.

Se hva Aftenposten skrev om den boka da den kom ut.

EMF-konferansen 17. november november 17, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment
mobilmast

Mobilmast

I dag tirsdag 17. november er det EMF-konferanse i Stavanger. På konferansen skal man diskutere Elektromagnetiske felt (EMF) og hvilken påvirkning disse eventuelt har på menneskers helse:

«…Norge har i dag ingen forskningsaktivitet knyttet til biologiske effekter av elektromagnetisk stråling. Vi har heller ingen forskere som har markert seg internasjonalt i arbeidet for å fremskaffe økt kunnskap om elektromagnetiske felt og helse. Norske myndigheter og den norske befolkningen er søkende. Stadig flere mener at mikrobølgestråling fra mobiltelefoner og trådløse datanett representerer en reell helserisiko…»

I en artikkel 6. november (NTB) skal man, i en undersøkelse foretatt av Norges miljøvernforbund, ha funnet ut at et flertall av Norges befolkning frykter mobilmaster; og at 24 prosent i stor grad er bekymret for de helsemessige konsekvensene av strålingen. Det er stor uenighet om hvilke grenseverdier som kan ansees som trygge, og Norge godtar høyere grenseverdier enn flere andre land. Les gjerne også artikkelen: «Stråletabbe i Trondheim«(Puls, NRK) hvor det viste seg at strålingen i byen var 40 ganger høyrere enn Statens strålevern antok. Spørsmålet er om den samlede mengden stråling vi i det moderne samfunnet utsettes for, kan gi alvorlig sykdom på sikt.

Grønne bølger november 15, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

gronnbolgeI Dagsavisen 13/10 kan man lese artikkelen: Grønn bølge som varer. Det har vært flere grønne høydepunkter/grønt engasjement de siste tiårene. Det hevdes i artikkelen at de grønne bølgene sammenfaller med de store internasjonale rapportene:

En liten bok om det norske miljøvernet: «Norsk natur farvel : en illustrert historie«(2008), redaktør Bredo Berntsen.

%d bloggere like this: