jump to navigation

Bysykkel eller bybil? mai 29, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
3 comments
"Think" elektrisk bil

"Think" elektrisk bybil

I VG 27. mai kan du lese at Oslo starter utlån av elektriske bybiler, litt tilsvarende som sykkellån-ordningen. Foreløpig er 13 elektriske biler klare for ordningen. Abonnement på denne tjenesten vil koste deg 100 kroner måneden, og leie av en slik elektrisk bybil vil i tillegg koste kroner 100,- per time. Bilene må returneres til det samme ladestedet. Oslo skal for øvrig installere 400 ladesteder de neste årene. Se også artikkel i Teknisk ukeblad.

«…Elbil finnes jo, men terskelen for å kjøpe en elbil er ganske høy for folk flest. Ved å få stadig flere inn i en elbil slik at de får prøvd er en måte å senke denne terskelen på, sier Eimstad…»

(Michael Eimstad er daglig leder i Move about)

I mange år har det for øvrig vært diskutert om Oslo skal ha et helt/delvis bilfritt sentrum, les Natur- og ungdom sin mening. – Og i New York har man nå gjort noe med det: De har innført et delvis bilfritt Broadway, – se dette bildet; «First row Broadway«.

Se også intern artikkel som fokuserer på «støy», eller lån for eksempel dokumentarfilmen «Who killed the electric car«, fra Deichmanske bibliotek.

Reklamer

Oljesand – tjæresand mai 27, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
2 comments

19. mai 2009 ble det klart at Generalforsamlingen i Statoil stemte ned forslaget fra Greenpeace om ikke å samarbeide om utvinning av tjæreholdig olje (oljesand) i Canada. Denne saken har vært diskutert over lang tid fordi det er en svært  miljøforurensende teknologi, – se denne lille bakgrunnsartikkelen i Dagbladet eller for eksempel også denne artikkelen fra nettstedet Oljekrisa.no. Til slutt mer «nøytral» informasjon fra «Howstuffworks«.

En antioljesandsutvinnings-film her fra youtube:

Typisk norsk klima? mai 25, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

I Aftenposten 23. mars kan vi lese at det norske jordbruket kan endre seg svært mye framover som følge av et varmere klima, og artikkelen viser et fotografi  av en: «Typisk norsk åker – om ikke så lenge». Åkeren som vises fram, er en velvoksen maisåker, og det er folk ved Bioforsk og Norsk senter for Bygdeforskning som uttaler seg:

«…På de siste 20 årene har vekstsesongen økt med 30 dager. Fortsetter det slik, vil økningen ved århundreskiftet være 90 dager. Vi er i ferd med å bli et mer gjestmildt land når det gjelder klima, og vi får fordeler som gjør at vi kan dyrke mer varmekjære planter…»

Det blir visstnok ikke så veldig mange nye planter, men det avgjørende er at planter som nå bare så vidt klarer seg, får det bedre. Dette er selvfølgelig godt nytt for landbruksnæringen.

Dersom det varmere klimaet bare hadde vært en følge av såkalte normale klimavariasjoner over tid, ville de fleste av oss applaudert dette, men vi vet at det har vært en unormalt raskt klimaendring som følge av utslipp av klimagasser de siste årene.

Mens vi i Norge kan dyrke mer «eksotiske» plantearter, må land lenger syd kanskje avslutte dyrking av sine. Et eksempel er vindyrking i Frankrike, siden vindruene ikke tåler endring til et varmere klima. Se artikkelen om dette her i det australske tidsskriftet: «Cosmos«. Kanskje vil for eksempel England bli en stor vindyrker-nasjon etter hvert?  Og nå dyrkes det vin også iTelemark, foreløpig dog ikke på vindruer, men på frukt og bær; les om Seljord-vin.

Mais?                            eller                             Potet?

maispoteter

22. mai – Internasjonal dag for biologisk mangfold mai 20, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

22. mai er den internasjonale FN-dagen for biologisk mangfold, og temaet i 2009 er «Biodiversity and Invasive Alien Species«; noe som høres forferdelig ut. Men dette dreier seg ikke akkurat om en invasjon av ukjente skapninger fra «rommet». Faktum er at når dyr eller planter forflyttes/forflytter seg til nye steder her på jorda, kan planter og dyr på det nye stedet bli påvirket i negativ grad, – og kanskje til og med bli utryddet. En typisk historie i denne forbindelse er hva som skjedde da Kaninen kom til Australia. Mer nylige «dyreinvasjoner» til Norge, er Harlekin-marihøna eller Iberiasneglen. Brun-, Iberia-, eller Mordersneglen kom visstnok til Norge først på slutten av 1980-tallet!

coccinella_septempunctata

Bildet her er av en sjuprikket «innfødt norsk» Marihøne,
såkalt Coccinella Septempunctata.

Co2-kretsløpet mai 18, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Dersom du kan trenge en liten oppfrisking i hvordan Co2-kretsløpet i verden virker, og hvorfor og hvordan det kan bli for mye Co2; kan denne faktafilmen om Co2-kretsløpet fra NRK, sendt i programmet Newton (2007) være nyttig.

Et lite skjønnlitterært bidrag som passer fint i denne sammenhengen, er her hentet fra diktantologien «Motgift : dikt og tekster om miljø av 34 norske forfattere» (1989), og er skrevet av Ingeborg Eliassen:

Karbonets kretsløp

Karbonets kretsløp

Digitaltid

Det høver igrunnen godt
at tida er blitt digital
slik det var før
kunne ein tru at alle ting
gikk i eit bestandig kretsløp
slik urvisaren og sola og generasjonane
alltid gikk
og kom igjen

Co2fokus mai 15, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Kan man klimasertifisere en hel kommune? I følge en bedrift som Co2fokus.com er dette mulig, og de hjelper derfor kommuner med å lage klimaregnskap:

«…CO2focus bistår kommuner med å utvikle energi- og klimaplaner i henhold til de føringer og anbefalinger ENOVA har gitt for «Energi- og klimaplanlegging i kommunen«. I en energi og klimaplan inngår klimaregnskapet som et vesentlig element…»

Co2fokus er en kommersiell aktør blant flere som nå opererer på det «grønne» teknologimarkedet. Dette viser vel at det er blitt økonomisk lønnsomt å arbeide innenfor miljøteknologi. Nå er det å sette opp et klimaregnskap blitt viktig for å synliggjøre en bedrifts, en organisasjons eller også en hel kommunes gode miljøengasjement og vilje til Co2-utslippsreduksjoner.

Et eksempel på en bedrift som fikk Klimasertifikat for 2009, er Kaffehuset Friele. Friele planlegger, som følge av det «avslørende» klimaregnskapet,  å redusere sitt Co2-utslipp med 500 tonn i året fra det nåværende 2000 tonn i året. Kaffehuset hevder at de også blir Klimanøytrale, noe som forsvares med at Friele kompenserer for klimagassutslipp som følger av egen drift gjennom å investere i tilsvarende klimareduserende tiltak i et utviklingsland.

co2logo
Og her er den ettertraktede (?) Klimanøytral-logoen

%d bloggere like this: